In bài viết

Con bệnh binh được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hoàng Hùng (Thanh Hóa) sinh năm 1994, tốt nghiệp đại học 2 năm, đang trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự. Bố ông Hùng là bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%. Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì gia đình ông được hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự đối với một người con trai.

09/12/2019 11:02

Gia đình ông có 2 anh em trai, anh trai sinh năm 1982, trước đó có đi học đại học nên được hoãn, sau đó không có giấy gọi đi khám nghĩa vụ quân sự. Đến nay, anh của ông Hùng đã qua độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ông Hùng đã làm đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự gửi Ban chỉ huy quân sự xã thì không được duyệt và ông được yêu cầu tham gia các đợt xét tuyển. Theo trả lời của Ban chỉ huy quân sự xã, con bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61% chỉ được hoãn nghĩa vụ quân sự khi chỉ có con trai duy nhất.

Ông Hùng hỏi, Ban chỉ huy quân sự xã trả lời như vậy có đúng không? Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 ông có được hoãn đi nghĩa vụ quân sự trong thời bình hay không?

Về vấn đề này, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu trả lời như sau:

Anh trai của ông Hùng sinh năm 1982, đủ tuổi nhập ngũ năm 2000, hết tuổi nhập ngũ năm 2007. Trong thời gian đó, anh trai ông Hùng theo học đại học được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 29 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981, sửa đổi, bổ sung năm 1990, năm 1994 và năm 2005. Sau khi tốt nghiệp, anh trai ông Hùng không được gọi nhập ngũ đến hết 25 tuổi (hết độ tuổi gọi nhập ngũ).

Ông Hùng sinh năm 1994, đủ tuổi gọi nhập ngũ năm 2012, trong thời gian đó ông theo học đại học, được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 29 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981, sửa đổi, bổ sung năm 1990, năm 1994 và năm 2005 cho đến thời điểm ngày 1/1/2016.

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, ông Hùng tiếp tục được tạm hoãn gọi nhập ngũ cho đến nay theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015: “Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%”.

Chinhphu.vn