In bài viết

Con của người bị nhiễm chất độc hóa học có được hỗ trợ việc làm?

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Lương Ngọc (Bắc Giang) hỏi, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên 81% có được hưởng chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ không? Nếu được thì gồm những thủ tục gì?

12/04/2021 15:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng.

Tại Chỉ thị số 31/CT-TTg nêu trên chưa đề cập đến đối tượng là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

Chinhphu.vn