In bài viết

Con người hưởng trợ cấp TNLĐ có được ưu tiên tuyển sinh?

(Chinhphu.vn) - Bố của thí sinh Vũ Hữu Duyên (Hà Nội) là bộ đội, bị tai nạn khi đi làm và hiện hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng. Vừa qua thí sinh Duyên trúng tuyển đại học. Nhà trường thông báo, chỉ con thương binh, con liệt sĩ mới được hưởng chính sách ưu tiên. Thí sinh Duyên hỏi, như vậy có đúng không?

14/09/2016 08:20

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, chỉ những đối tượng "con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh" được xếp hạng và có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, mới được ưu tiên trong tuyển sinh (tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động) theo nhóm đối tượng.

Như vậy, nếu bố của thí sinh Vũ Hữu Duyên là bộ đội, bị tai nạn trong quá trình làm nhiệm vụ, được cấp thẻ "Người được hưởng chính sách như thương binh" bị suy giảm khả năng lao động là 35% thì mới phù hợp với quy định của Quy chế tuyển sinh.

Chinhphu.vn