In bài viết

Công bố 3 Nghị quyết của UBTVQH về nhân sự

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về nhân sự Văn phòng Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Sơn La.

01/09/2020 07:19

Cụ thể, tại Nghị quyết 992/NQ-UBTVQH14 ngày 24/8/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp nhận ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam về nhận công tác tại Văn phòng Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 24/8/2020.

Tại Nghị quyết 991/NQ-UBTVQH14 ngày 14/8/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Thành, kể từ ngày 10/8/2020.

Tại Nghị quyết 990/NQ-UBTVQH14 ngày 14/8/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Minh Sơn, kể từ ngày 31/7/2020.

Thanh Quang