In bài viết

Công bố Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại

(Chinhphu.vn) – Ngày 4/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, cơ quan này đã chính thức vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại (VNTF) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu.

05/04/2023 09:22
Công bố Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại (VNTF) - Ảnh 1.

VCCI chính thức vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại (VNTF)

Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại có địa chỉ tại "https://thuanloithuongmai.vcci.com.vn" (tên miền chính) và "vntf.vn"; "thuanloithuongmai.vn" do VCCI xây dựng và quản trị trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình tạo thuận lợi thương mại của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID - TFP) thực hiện dự án "Thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tạo thuận lợi thương mại".

Việc triển khai dự án sẽ góp phần thúc đẩy tiếng nói của khu vực doanh nghiệp trong hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại Quốc gia của Việt Nam - Ủy ban 1899).

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2022 đã lập kỷ lục mới về nỗ lực của Việt Nam trong phục hồi xuất nhập khẩu sau 2 năm khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt mức kỷ lục vượt mốc 700 tỷ USD. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp Việt Nam, thành tích của hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2022 là điểm sáng và là tiền đề quan trọng để nền kinh tế nước ta vững bước trong năm 2023. Trước tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu, Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại sẽ là địa chỉ tin cậy trong hỗ trợ chính sách, pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mục tiêu xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp về chính sách tạo thuận lợi thương mại là hỗ trợ các bên tiếp cận với các hướng dẫn về chính sách pháp luật và tin tức về thuận lợi hóa thương mại, xây dựng không gian tương tác tích cực giữa các bộ, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp thông qua cơ chế hỏi đáp và tư vấn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

VCCI cho biết, khi truy cập vào website https://thuanloithuongmai.vcci.com.vn/ doanh nghiệp có thể: Cập nhật các chính sách, tin tức mới nhất về thuận lợi hóa thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu; tìm kiếm các văn bản chính sách, quy định pháp luật, thủ tục và thông tin hữu ích trong lĩnh vực thuận lợi thương mại; tham gia diễn đàn để trao đổi thông tin, dự thảo chính sách pháp luật mới trong lĩnh vực thuận lợi thương mại; tham gia hỏi đáp bộ, ngành/ hỏi đáp chuyên gia để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuận lợi thương mại...

Anh Minh