In bài viết

Công bố danh sách đại biểu HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC, công bố kết quả bầu cử và danh sách 73 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh (khóa IX) nhiệm kỳ 2016-2021.

28/05/2016 09:13
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh (khóa IX) nhiệm kỳ 2016-2021 (xếp theo từng đơn vị bầu cử)

Họ và tên người trúng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
(theo từng đơn vị bầu cử)

Số phiếu bầu

Tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 1

1. Bà Võ Thị Ánh Xuân

103.764

80,72%

2. Ông Đỗ Tấn Kiết

92.747

72,15%

3. Ông Trần Duy Thoại

89.768

69,83%

4. Ông Nguyễn Văn Lượng

74.769

58,16%

5. Ông Lê Xuân Quế

74.085

57,63%

Đơn vị bầu cử số 2

1. Ông Trần Anh Thư

70.772

75,96%

2. Ông Võ Thiện Hảo

70.372

75,53%

3. Bà Trần Thị Thanh Hương

67.179

72,11%

4. Bà Lâm Ngọc Lan Vi

48.873

52,46%

Đơn vị bầu cử số 3

1. Ông Cao Xuân Bá

72.143

77,79%

2. Ông Lâm Minh Hồng

71.872

77,50%

3. Ông Lưu Vĩnh Nguyên

71.150

76,72%

4. Bà Huỳnh Ánh Linh

56.603

61,03%

Đơn vị bầu cử số 4

1. Ông Lê Văn Nưng

42.645

72,78%

2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm

38.782

66,18%

3. Ông Hồ Văn Hận

38.634

65,93%

Đơn vị bầu cử số 5

1. Ông Hồ Văn Răng

58.729

82,02%

2. Ông Nguyễn Minh Thống

50.242

70,16%

3. Ông Lê Tuấn Khanh

45.623

63,71%

Đơn vị bầu cử số 6

1. Ông Trần Thanh Nhã

78.409

78,15%

2. Ông Hồ Chánh Giám

70.265

70,31%

3. Ông Lê Thanh Dũng

69.263

69,31%

4. Bà Trần Thị Thống Nhất

50.076

50,11%

Đơn vị bầu cử số 7

1. Ông Nguyễn Thiện Phú

68.479

80,79%

2. Ông Phạm Hồng Phước

66.873

79,06%

3. Ông Đinh Công Minh

63.083

74,58%

4. Ông Đặng Văn Hập

54.751

64,59%

Đơn vị bầu cử số 8

1. Ông Ngô Hồng Yến

86.275

87,83%

2. Ông Nguyễn Văn Tứ

79.053

80,48%

3. Ông Hồ Văn Ên

75.459

76,82%

4. Ông Phạm Văn Phong

72.620

73,76%

Đơn vị bầu cử số 9

1. Bà Nguyễn Thị Phương Lan

88.732

88,83%

2. Ông Phan Thanh Tùng

87.172

87,27%

3. Ông Men Pholly

85.153

85,25%

4. Ông Phạm Văn Lèo

84.491

84,59%

5. Ông Nguyễn Ngọc Trác

74.907

74,99%

Đơn vị bầu cử số 10

1. Ông Vương Bình Thạnh

58.152

90,78%

2. Ông Nguyễn Thành Đô

57.326

89,49%

3. Ông Quách Minh Dũng

54.210

84,58%

Đơn vị bầu cử số 11

1. Ông Đinh Văn Hiền

56.163

77,68%

2. Ông Lê Thành Tân

53.761

74,36%

3. Ông Phạm Trung Lương

52.782

73,00%

Đơn vị bầu cử số 12

1. Ông Huỳnh Thành Danh

54.187

83,00%

2. Ông Trần Văn Thanh

47.347

72,52%

3. Bà Nguyễn Thị Yến

40.927

62,69%

Đơn vị bầu cử số 13

1. Ông Nguyễn Ngọc Huynh

63.551

83,31%

2. Ông Cao Quang Liêm

61.097

80,09%

3. Ông Bùi Công Bằng

59.194

77,59%

Đơn vị bầu cử số 14

1. Ông Nguyễn Minh Hùng

57.088

82,33%

2. Ông Huỳnh Quốc Thái

52.282

75,40%

3. Ông Huỳnh Hữu Đức

46.169

66,58%

Đơn vị bầu cử số 15

1. Ông Nguyễn Thanh Bình

61.041

82,52%

2. Ông Trương Hồng Sơn

60.710

82,07%

3. Ông Nguyễn Đắc Tài

58.328

78,85%

Đơn vị bầu cử số 16

1. Ông Võ Anh Kiệt

64.852

80,36%

2. Ông Trương Hoàng Trọng

63.597

78,81%

3. Bà Nguyễn Thị Quyền

48.733

60,39%

4. Ông Võ Nguyên Nam

46.849

58,06%

Đơn vị bầu cử số 17

1. Ông Lâm Phước Trung

66.860

81,11%

2. Ông Nguyễn Văn Thạnh

56.378

68,39%

3. Ông Phạm Thành Minh

55.242

67,01%

4. Ông Châu Văn Ly

45.371

55,04%

Đơn vị bầu cử số 18

1. Ông Trần Ngọc Bầu

63.860

73,46%

2. Bà Nguyễn Thị Liêm

51.016

58,68%

3. Ông Nguyễn Văn Ly
 (Hòa Thượng Thích Huệ Tài)

50.483

58,07%

Đơn vị bầu cử số 19

1. Ông Trần Văn Gan

64.075

66,81%

2. Ông Hồ Ngọc Trứ

60.636

63,23%

3. Ông Nguyễn Trọng Thành

53.452

55,73%

4. Ông Nguyễn Hữu Phước

52.836

55,09%

Đơn vị bầu cử số 20 

1. Ông Nguyễn Văn Tám
(Nguyễn Văn Hoàng)

79.807

75,19%

2. Ông Nguyễn Trường Sơn

75.262

70,91%

3. Ông Huỳnh Hoàng Huy

67.017

63,14%

4. Ông Võ Văn Thắng

63.894

60,20%