In bài viết

Công bố DN có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2014

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý tổ chức Lễ công bố doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 4 năm 2014 và truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV1 theo đề nghị của Bộ Công Thương.

28/10/2014 16:49

 

Ảnh minh họa

Thủ tướng giao Bộ Công Thương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ, chính xác việc lựa chọn các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia theo đúng các yêu cầu, tiêu chí của Chương trình; tổ chức Lễ công bố bảo đảm tiết kiệm, không lãng phí.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia được tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Hai năm một lần, Chương trình sẽ tổ chức Lễ Công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt đủ các tiêu chí được mang biểu trưng Thương hiệu Quốc gia.

Tuệ Văn