In bài viết

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/6, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng đã ký ban hành Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

02/06/2021 08:40
Theo đó, có 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong cuộc bầu cử ngày 23/5 tại 16 đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Xem danh sách tại đây