In bài viết

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

(Chinhphu.vn) - Ngày 16/4, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

17/04/2020 17:10

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Đoàn Văn Đảnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bến Tre giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Lao Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Chuẩn y đồng chí Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh ủy Bến Tre đã sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy Bến Tre quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II/2020; góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thực hiện bước 2 quy trình nhân sự Đại hội XI Đảng bộ tỉnh./.