In bài viết

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự Thanh tra Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.

28/10/2021 18:28

Công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ

Ngày 28/10, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã trao các quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Huỳnh Thị Xuân Đào, Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Văn phòng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ;

Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Hương Trà, Trưởng phòng Tiếp công dân I, Ban Tiếp công dân Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương;

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa xã hội (Vụ III) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính;

Bổ nhiệm ông Trần Xuân Dũng, Thanh tra viên chính, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ II.

* Trước đó, ngày 26/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã trao các quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ thuộc Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể và Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Văn Toàn, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ Thư kí Tổng Thanh tra Chính phủ.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Duy Đông, Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Tuấn, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Chính sách - cán bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quốc Dũng, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá - xã hội (Vụ III) giữ chức Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ.

* Ngày 25/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Diêm Đăng Việt, Thanh tra viên chính Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa - xã hội (Vụ III), Thanh tra Chính phủ.

Cùng ngày, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Thanh tra viên Cao cấp Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa - xã hội (Vụ III) giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ.