In bài viết

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

19/07/2019 18:36

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận trao quyết định cho 4 đồng chí.

Theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận Phan Văn Đăng đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho đồng chí Nguyễn Chí Lợi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận.

Đồng thời Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương đảng chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho các đồng chí:

Nguyễn Hồng Pháp, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận;

Phạm Thiên Quý, Trưởng phòng Nghiệp vụ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận;

Nguyễn Thị Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc./.