In bài viết

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(Chinhphu.vn) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

04/11/2019 09:39

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hải

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Hải, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy trách nhiệm, trí tuệ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

* Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 28, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.