In bài viết

Công bố quyết định về nhân sự của Viện trưởng VKSND Tối cao

(Chinhphu.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức công bố quyết định của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc bổ nhiệm lãnh đạo VKSND tại hai địa bàn là TP. Đồng Hới và huyện Quảng Ninh.

30/12/2019 15:06
Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Bình chúc mừng tân Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND TP. Quảng Bình.
Theo đó, Viện trưởng VKSND Tối cao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Viện trưởng Viện trưởng VKSND TP. Đồng Hới, giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP. Đồng Hới, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 20/12/2019 và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Kỉnh, Kiểm sát viên sơ cấp, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP. Đồng Hới, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/1/2019.

Viện trưởng VKSND Tối cao cũng bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Quảng Ninh đối với ông Hoàng Anh Vũ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Quảng Ninh, kể từ ngày 20/12/2019 và bổ nhiệm bà Trương Thị Hương, Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND huyện Quảng Ninh kể từ ngày 1/1/2020.