In bài viết

Bộ Công an công bố số điện thoại đường dây nóng mới

Thanh tra Bộ Công an vừa có Thông báo gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an.

14/03/2022 08:10
Công bố số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an - Ảnh 1.

0692326555 là số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an.

Đường dây nóng được đặt tại Thanh tra Bộ Công an

Báo Công an nhân dân cho biết, số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an là 0692326555. Số này thay thế cho số điện thoại cũ 0692342593.

Khoản 1, Điều 1, Chương I, Quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an quy định đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an. 

Đường dây điện thoại nóng được đặt tại Thanh tra Bộ Công an (số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Đường dây nóng tiếp nhận tin phản ánh những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của CBCS

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ Công an đã chuyển trụ sở về số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và được cung cấp đường truyền số điện thoại 0692326555 để thay thế số điện thoại cũ.

Thanh tra Bộ Công an trân trọng thông báo đến thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương biết. Đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng mới Bộ Công an là 0692326555 để tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của CBCS Công an tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính của Công an các đơn vị, địa phương để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.