In bài viết

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1059/QĐ-NHNN công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

09/06/2023 15:46
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối - Ảnh 1.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Nghị định 23/2023/NĐ-CP thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN gồm:

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. 

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

- Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

- Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023./.