In bài viết

Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2160/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực hoạt động tiền tệ quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-NHNN thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

28/12/2022 16:17
Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ - Ảnh 1.

Công bố 2 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ

Cụ thể, NHNN công bố 2 TTHC thực hiện tại NHNN (Sở giao dịch) được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

Thủ tục mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc NHNN.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung nêu trên thuộc hoạt động lĩnh vực tiền tệ và được thực hiện theo quy định của Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

Quyết định 2160/QĐ-NHNN nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2023 và bãi bỏ Quyết định số 1065/QĐ-NHNN ngày 19/5/2016 của Thống đốc NHNN về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN./.