In bài viết

Công chức bị kỷ luật đảng, đánh giá xếp loại cuối năm thế nào?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị bà Tạ Mỹ Thanh (Hà Nội) có công chức sinh con thứ ba. Năm 2021, Chi bộ đã kỷ luật khiển trách đảng. Cũng trong năm, công chức này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bà Thanh hỏi, việc đánh giá, xếp loại công chức như thế này?

16/04/2022 08:02

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật đảng thì không đáp ứng tiêu chuẩn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của Nhà nước (đối với các mức xếp loại chất lượng hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc).

Do đó sẽ bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá.

Chinhphu.vn