In bài viết

Công chức người dân tộc có được miễn thi ngoại ngữ?

(Chinhphu.vn) – Ông Hoa Tiến Dũng (Tuyên Quang) là người dân tộc Tày, tham gia dự thi chuyên viên chính, nhưng không có chứng chỉ ngoại ngữ. Ông Dũng hỏi, ông có phải học tiếng Tày để được miễn thi ngoại ngữ không?

11/11/2020 09:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo Điểm b Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 thì miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.

Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo đó trường hợp công chức được miễn thi ngoại ngữ hoặc tin học thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tin học.

Chinhphu.vn