In bài viết

Công dân có thể kiến nghị Sở GTVT cập nhật thông tin Giấy phép lái xe

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Đặng Nam, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang cấp Giấy phép lái xe hạng A1, nhưng không kích hoạt lên hệ thống cơ sở dữ liệu, ảnh hưởng đến việc cấp Giấy phép lái xe hạng B2 và C. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý tình trạng này.

12/07/2022 07:02

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 07/2013/TT-BGTVT ngày 3/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin Giấy phép lái xe quy định, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra chất lượng Giấy phép lái xe sau khi in và đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Giấy phép lái xe để quản lý theo quy định.

Trường hợp không có thông tin về Giấy phép lái xe được cấp trên cơ sở dữ liệu Giấy phép lái xe toàn quốc, công dân kiến nghị đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép lái xe để được rà soát, kiểm tra cập nhật thông tin theo quy định.

Chinhphu.vn