In bài viết

Cộng điểm ưu tiên theo trường hay hộ khẩu?

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Mẫn Vũ Long có hộ khẩu trên 18 tháng tại vùng đặc biệt khó khăn nhưng lại học THPT ở trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Thí sinh Long hỏi, thí sinh được cộng điểm ưu tiên khu vực theo trường hay theo hộ khẩu?

19/05/2017 07:20

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy quy định chính sách ưu tiên theo khu vực có đối tượng: Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên.

Như vậy, trường THPT Lê Hồng Phong thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nơi thí sinh Mẫn Vũ Long theo học, nếu có xã thuộc thuộc diện đặc biệt khó khăn thì thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực.

Chinhphu.vn