In bài viết

Công nhận 8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

06/02/2024 17:38
Công nhận 8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới- Ảnh 1.

Diện mạo đô thị Tiên Yên (Quảng Ninh) đang ngày một khang trang với nhiều công trình đầu tư đồng bộ.

Cụ thể, 7 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh; huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; huyện Kiên Lương, huyện An Biên tỉnh Kiên Giang; huyện Tam Nông, huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ; huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái.

1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh, Tiền Giang, Kiên Giang, Phú Thọ, Yên Bái có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND 8 huyện nêu trên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về quy hoạch, sản xuất, môi trường và văn hóa để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.