In bài viết

Công nhận đặc cách đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 2 trường hợp

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư đối với 2 trường hợp được đề nghị đặc cách.

19/12/2012 17:11

Cụ thể, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải, Viện Toán học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và chức danh phó giáo sư đối với Tiến sĩ Phạm Hữu Anh Ngọc, giảng viên Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012.

Theo đó, năm 2012 có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đặc cách.

Về chức danh phó Giáo sư, có 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư và 1 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đặc cách. 

Phương Hiển