In bài viết

Công nhận huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1896/QĐ-TTg công nhận huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

11/11/2021 17:20

Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Hải Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Hải Hà đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao. Người dân thực sự là chủ thể của chương trình và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ một huyện miền núi nhiều khó khăn với xuất phát điểm thấp, đến hết năm 2020, Hải Hà đã đạt chuẩn 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 56,1 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,33%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm vượt kế hoạch đề ra từ 18-20%. Quy mô kinh tế năm 2020 tăng gấp 3,2 lần so với năm 2015, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng lao động ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Đến hết năm 2020, 10/10 xã trên địa bàn huyện Hải Hà đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Vũ Phương Nhi