In bài viết

Công nhân không đóng BHXH có được hỗ trợ khó khăn?

(Chinhphu.vn) - Bà Tiêu Hồng Ngọc (Bình Dương) làm công nhân tại công ty gỗ nhưng không ký hợp đồng lao động, cũng không tham gia BHXH. Bà làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ và nộp cho Tổ trưởng khu phố, nhưng bị từ chối với lý do không phát trợ cấp cho công nhân, chỉ phát cho người bán vé số, phụ hồ, bốc vác. Bà Ngọc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

27/01/2022 09:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4807/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 19/8/2021 hướng dẫn về đối tượng, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ.

Theo đó, thì điều kiện hỗ trợ: Người lao động có thời gian làm việc từ 30 ngày trở lên tại đơn vị, doanh nghiệp nhưng chưa được ký hợp đồng lao động hoặc chưa tham gia BHXH theo quy định pháp luật lao động. 

Trường hợp của bà là công nhân cho một công ty gỗ nhưng không có ký kết hợp đồng lao động với công ty và cũng không tham gia BHXH hàng tháng. Do vậy, bà phải liên hệ công ty gỗ nơi bà làm việc để được lập danh sách hỗ trợ tại thời điểm theo quy định.  

Đề nghị bà liên hệ lại công ty gỗ để được giải đáp thắc mắc về gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo quy định như đã nêu ở trên.

Chinhphu.vn