In bài viết

Công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại II

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái Bình.

12/12/2013 16:06
Một góc thành phố Thái Bình

Sau 10 năm kể từ khi được công nhận là đô thị loại III (năm 2003), thành phố Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Năm 2012, cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố: Công nghiệp - xây dựng chiếm 63,8%, dịch vụ - thương mại chiếm 33%, nông nghiệp - thủy sản chiếm 3,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 4.300 tỷ đồng.

Đến nay, tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có 88 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư 9.200 tỷ đồng, trong đó có 81 dự án đang hoạt động tạo việc làm cho hơn 36 nghìn lao động. 
Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm 2010, 2011 và 2012 đạt 13,89%/năm. Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố là 49,5 triệu đồng/người.

Thành phố Thái Bình hiện có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 10 phường và 9 xã.

Hoàng Diên