In bài viết

Công tác ở vùng ĐBKK được hưởng trợ cấp lần đầu

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Trọng Hiếu quê ở tỉnh Thái Bình, ngày 1/1/2011 ông nhận được quyết định tuyển dụng của UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu vào làm việc tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nậm Mạ.

21/09/2015 10:02

Ông Hiếu hỏi, huyện Sìn Hồ thuộc danh mục huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, vậy khi ông đủ 5 năm công tác tại đây thì có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ không? Các cán bộ, công chức, viên chức khác ở đơn vị ông Hiếu tham gia công tác từ thời điểm tháng 1/2010 thì đến năm 2015 có được hưởng trợ cấp lần đầu không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định đối tượng áp dụng: "Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn".

Ông Vũ Trọng Hiếu công tác tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, thuộc 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Như vậy, nếu ông Hiếu được cấp có thẩm quyền tuyển dụng hoặc hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, công tác từ 5 năm trở lên thì được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Các cán bộ, công chức, viên chức khác có đủ các tiêu chuẩn điều kiện quy định tại Điều 2, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì được hưởng trợ cấp ban đầu quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Chinhphu.vn