In bài viết

Công trình nào phải có giấy phép xây dựng?

(Chinhphu.vn) - Ông Cao Hải Thụy được biết tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định có một số khu đô thị khi xây dựng không phải xin giấy phép xây dựng. Ông hỏi, những khu vực nào phải xin cấp giấy phép khi xây dựng? Nhà ông ở trong ngõ phường Quang Trung có phải xin giấy phép không? Hồ sơ xin cấp phép xây dựng gồm những gì?

18/12/2022 07:02

Phòng Quản lý đô thị TP. Nam Định, tỉnh Nam Định trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định chung về cấp giấy phép xây dựng: "Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này".

Như vậy, mọi công trình xây dựng đều phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư, trừ trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng.

Đối chiếu với các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, trường hợp công trình của ông Cao Hải Thụy không thuộc một trong các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Do đó, khi ông Cao Hải Thụy muốn tổ chức thi công xây dựng phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

Căn cứ quy định tại Điều 46 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng gồm những hồ sơ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hai bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;

Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, ông Cao Hải Thụy mang qua trung tâm giao dịch Hành chính Một cửa Thành phố để xem xét, tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn