In bài viết

Công trình quảng cáo nào cần xin giấy phép xây dựng?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thiên Hồng (Đà Nẵng) muốn gắn biển quảng cáo có diện tích hơn 20 m2 lên trung tâm thương mại. Theo bà Hồng được biết, bà cần làm đơn cấp phép xây dựng công trình quảng cáo (vì diện tích biển hơn 20 m2) gửi về cơ quan có thẩm quyền xây dựng cho phép. Bà Hồng hỏi, bà có cần làm đơn cấp phép xây dựng công trình quảng cáo không?

09/05/2024 14:02

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo thì việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau:

- Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

- Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

- Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

Vì vậy, tổ chức, cá nhân muốn gắn biển quảng cáo có diện tích hơn 20 m2 lên trung tâm thương mại thì cần phải có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo. 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép được quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo.

Chinhphu.vn