In bài viết

Cổng TTĐT Bộ Công an khai trương giao diện mới

(Chinhphu.vn) – Sáng 7/6, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Lễ khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

07/06/2018 12:23

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Vi Quang Đạo... nhấn nút khai trương giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Công an. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo và đại diện một số bộ, ngành dự và nhấn nút khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Được khai trương từ tháng 8/2010, cho đến nay Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ của Chính phủ và ngành Công an đặt ra.

Trong 8 năm xây dựng và phát triển, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an luôn chủ động bám sát, phản ánh kịp thời mọi hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân và doanh nghiệp cũng như phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cũng là kênh thông tin chính thống để kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, độc hại từ các nguồn tin không chính thống.

Bên cạnh việc là đầu mối thông tin truyền thông của các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cũng đang đẩy mạnh việc là cầu nối, tương tácvới người dân; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cung cấp các dịch vụ công cho người dân.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hệ thống Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cũng bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Xây dựng trên nền tảng công nghệ đã cũ; khả năng mở rộng các chức năng mới bị hạn chế, cấu trúc thông tin chưa đồng bộ; giao diện của Cổng chưa thực sự đẹp, thân thiện và tương tác với người sử dụng; các thông tin được đăng tải rời rạc trên nhiều trang con khác nhau gây khó khăn cho việc khai thác, tìm kiếm thông tin...

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra, nhằm mục tiêu khắc phục các hạn chế của nền tảng công nghệ cũ, nâng cấp thêm các tính năng mới về nội dung của Cổng thông tin điện tử, tối ưu hóa tài nguyên hệ thống và tăng cường bảo mật, an ninh an toàn, ngày 30/10/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6131/QĐ-BCA-H43 phê duyệt Dự án nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an hoạt động trên mạng internet, giao Văn phòng Bộ Công an là chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2018. Qua 1 năm rưỡi khẩn trương triển khai xây dựng dự án, với sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát, thi công, tháng 5/2018 Dự án đã hoàn thành trước kế hoạch đề ra.

“Có thể khẳng định, việc hoàn thành Dự án nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và việc khai trương Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an hôm nay là một bước chuyển lớn của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, với nền tảng công nghệ cổng thông tin điện tử hiện đại nhất hiện nay nhằm đảm bảo việc đáp ứng tốt các yêu cầu về chức năng và việc phát triển lâu dài cũng như khả năng tích hợp xuyên suốt các hệ thống hiện có và tương lai của Bộ Công an”, Thiếu tướng Lương Tam Quang phát biểu.

Với sự đổi mới này, làm cho hệ thống Cổng thông tin điện tử hoạt động mạnh mẽ, ổn định với nguồn thông tin dữ liệu phong phú, đa dạng và cập nhật liên tục. Cấu trúc chức năng và giao diện đẹp, hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và dễ sử dụng, thu hút được đông đảo người dùng truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Đồng thời, thiết kế, xây dựng nhiều chuyên mục, các trang thành phần của Cổng chính đảm bảo khoa học, hợp lý, dễ khai thác, tìm kiếm như: Trang thông tin Bộ trưởng, Trang tin Tiếng Anh, Trang Tin tức - sự kiện, Trang Văn bản quy phạm pháp luật, Trang Dịch vụ hành chính công, Trang Điểm tin Interpol... Cung cấp dịch vụ công mức 2, 3, giúp người dân có thể tiếp cận thông tin, chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời, giảm thiểu thời gian và công sức của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Cung cấp các khả năng tùy biến, mở rộng chức năng và tích hợp thêm trong tương lai theo yêu cầu người dùng trên các ứng dụng một cách nhanh chóng, đơn giản. Cung cấp hệ thống Thư điện tử cho Công an các đơn vị, địa phương để phục vụ trao đổi thông tin, giao tiếp trong Bộ Công an và với các bộ, ban, ngành, địa phương. Trang bị và nâng cấp hạ tầng phần cứng, hệ thống máy chủ, lưu trữ, thiết bị mạng, bức tường lửa, an ninh, bảo mật, cân bằng tải... đáp ứng hoạt động liên tục, ổn định và an toàn của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Cung cấp hệ thống giám sát, phát hiện, ngăn chặn, cảnh báo các hoạt động tấn công, xâm nhập, lây nhiễm mã độc, phòng chống virus. Bảo đảm tốc độ, số lượng truy cập của Cổng thông tin, đáp ứng yêu cầu quản trị và khai thác sử dụng. Đáp ứng mô hình thông tin thống nhất của Bộ Công an, bao gồm Cổng chính và các cổng thành phần (của cục, đơn vị trực thuộc Bộ)...


Trong giai đoạn tới, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Cổng Thông tin điện tử xác định sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường việc là đầu mối thông tin và cung cấp các thông tin nguồn, chính thống liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhằm định hướng thông tin, dư luận xã hội. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh với các tổ chức khủng bố; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm; thông tin tố giác tội phạm...

Cùng với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cũng đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động các trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn các trang thông tin điện tử của lực lượng Công an nhân dân.

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tích hợp các dịch vụ công mức 3, 4 hiện có của Bộ Công an lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính và xây dựng các dịch vụ công cấp 3, 4 nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Thông tư số 32 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước./.

Nguyễn Hoàng