In bài viết

Công ty Bạch Đằng được tiếp tục áp dụng khấu trừ thuế

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Thương mại Bạch Đằng (TP. Hà Nội) thành lập năm 2014. Theo quy định, Công ty phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2016 cho năm 2017-2018. Do sơ suất, kế toán của Công ty đã nộp chậm 2 ngày và không được Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chấp nhận.

12/05/2017 08:02

Chi cục Thuế đã yêu cầu Công ty chuyển từ tính thuế theo phương pháp khấu trừ sang phương pháp kê khai trực tiếp. Việc chuyển phương pháp tính thuế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Thương mại Bạch Đằng đề nghị cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện cho doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 10 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13; Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP; Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Thương mại Bạch Đằng thành lập năm 2014, đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đến năm 2016; ngày 22/12/2016 Công ty đã gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng) để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì Công ty được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2017.

Chinhphu.vn