In bài viết

Công ty cũ ngừng hoạt động, chốt sổ BHXH thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Ngọc Sơn (TP. Hồ Chí Minh) đóng BHXH năm 2011, 2012, sau khi nghỉ việc ông không được chốt sổ do công ty nợ tiền đóng BHXH. Năm 2014, ông làm việc tại công ty mới, đóng BHXH theo số sổ cũ.

26/10/2016 10:02

Hiện ông chuẩn bị nghỉ việc, nhưng công ty hiện tại cũng không thể rút sổ và chốt sổ BHXH cho ông do vẫn vướng quá trình công ty cũ nợ BHXH. Công ty cũ ông Sơn làm việc đã ngừng hoạt động. Ông Sơn hỏi, ông muốn hủy quá trình tham gia BHXH tại công ty cũ, chỉ cần ghi nhận và chốt sổ quá trình tham gia BHXH ở công ty hiện tại thì thủ tục thế nào?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Theo quy định, mỗi người lao động chỉ được tham gia BHXH trên một số sổ BHXH. Do đó, nếu người lao động đã được cấp sổ BHXH tại công ty cũ thì khi nghỉ việc người lao động phải liên hệ với công ty cũ để nhận lại sổ BHXH (sổ đã chốt), khi người lao động có việc làm thì kê khai số sổ BHXH cho công ty mới để tiếp tục đóng và ghi nhận quá trình đóng BHXH trên sổ BHXH đó.

Trường hợp khi nghỉ việc tại công ty cũ ông chưa nhận lại sổ BHXH, nay công ty cũ đã ngừng hoạt động thì ông lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 305, trong Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) ông cần ghi rõ khi nghỉ việc chưa nhận sổ BHXH và nay công ty đã ngừng hoạt động, đồng thời đề nghị chốt sổ đến thời điểm công ty đóng đủ tiền nộp cho cơ quan BHXH nơi công ty cũ đóng BHXH để được giải quyết cấp lại sổ BHXH và chốt sổ.

Sau khi được cấp lại sổ BHXH, ông cung cấp sổ BHXH cho công ty mới để chốt tiếp quá trình đóng BHXH, BHTN khi nghỉ việc.

Chinhphu.vn