In bài viết

Công ty nợ tiền bảo hiểm, người lao động có thể tự mua BHYT không?

(Chinhphu.vn) – Ông Vĩnh Khang (Bình Dương) hỏi, Công ty của ông nợ tiền BHXH, BHYT khoảng 1 năm nay, vậy ông muốn tham gia BHYT tự nguyện thì có được không?

18/01/2023 16:11

Về vấn đề này, BHXH Bình Dương trả lời như sau:

Theo Luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2014 thì "Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định 6 nhóm đối tượng như sau:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác".

Như vậy, ông Khang có thể tham gia BHYT theo hộ gia đình nếu ông không thuộc đối tượng quy định tại các nhóm 1, 2, 3 và 4 Điều 12. Trường hợp ông muốn tham gia BHYT hộ gia đình, ông liên hệ các nhân viên thu tại các điểm thu BHXH, BHYT nơi ông cư trú hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ.

Hải Hoa