In bài viết

Công việc của ông Nguyễn Nhựt Tín không thuộc đối tượng được hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Nhựt Tín (Bến Tre) làm nghề gò, UBND xã không giải quyết hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 cho ông. Ông Tín đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, trả lời.

05/04/2022 07:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre rà soát về trường hợp của ông Tín.

Qua báo cáo của UBND xã Nhơn Thạnh thì trong các đợt xét duyệt ở xã không nhận được đơn của ông Nguyễn Nhựt Tín.

UBND xã có trao đổi với ông Đỗ Văn Cam (Trưởng ấp Nhơn Nghĩa), ông Cam cho biết có nhận được đơn đề nghị hỗ trợ của ông Nguyễn Nhựt Tín vào khoảng tháng 9/2021, tuy nhiên trong đơn đề nghị hỗ trợ ông Tín ghi là công nhân làm ở công ty gỗ nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ, nên ấp không nộp hồ sơ về xã.

Ngoài ra, theo nội dung ông Tín trình bày thì công việc của ông là làm nghề gò, căn cứ theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thì công việc của ông Tín không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Chinhphu.vn