In bài viết

Cử nhân ngôn ngữ Anh muốn làm giáo viên tiểu học được không?

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Ngô Thanh Cường (TPHCM) có bằng cao đẳng chuyên ngành ngôn ngữ Anh, hiện muốn liên thông đại học chuyên ngành này. Ông Cường hỏi, sau khi tốt nghiệp đại học, ông học thêm nghiệp vụ sư phạm thì có được vào biên chế giáo viên tiểu học không?

30/05/2022 10:20

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định hiện nay, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên được quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019. Theo đó, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học.

Đối với các môn học chưa đủ giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Chinhphu.vn