In bài viết

Cử tri Đồng Tháp ủng hộ thành lập thành phố Hồng Ngự

(Chinhphu.vn) - Đề án thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được đông đảo cử tri ủng hộ.

04/03/2020 16:56

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 18 – 21/2/2020, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Hồng Ngự đã tiến hành phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình, mỗi phiếu lấy ý kiến cử tri bao gồm tất cả cử tri trong hộ gia đình.

Kết quả, số cử tri tán thành Đề án thành lập phường An Bình A là 10.181/10.289 cử tri, đạt 98,95%; thành lập phường An Bình B là 3.456/3.466 cử tri, đạt 99,71% và thành lập thành phố Hồng Ngự là 58.115/59.263 cử tri, đạt 98,06% so với tổng cử tri trên địa bàn.

Mời bạn đọc xem toàn văn tổng hợp ý kiến cử tri về Đề án thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tại đây.

Tuệ Văn