In bài viết

Cử tri ủng hộ mở rộng thị trấn Thiệu Hóa, thành lập thị trấn Hậu Hiền, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

(Chinhphu.vn) - Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa đã được đa số cử tri ủng hộ.

27/10/2023 17:01
Cử tri ủng hộ mở rộng thị trấn Thiệu Hóa, thành lập thị trấn Hậu Hiền, Thiệu Hóa, Thanh Hóa- Ảnh 1.

Một góc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch lấy ý kiến cử tri; thành lập các tổ công tác; thông tin, tuyên truyền, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác lấy ý kiến cử tri cho cán bộ, công chức của các xã, thị trấn, các thôn, tiểu khu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Ngày 24/9/2023, thị trấn Thiệu Hóa và các xã: Thiệu Phú, Minh Tâm đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri. Theo đó, phương án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền đều được cử tri đồng thuận, thống nhất cao. Tỷ lệ cử tri tham gia ý kiến đạt 100%; tỷ lệ cử tri đồng ý với phương án nhập xã, thành lập thị trấn đạt từ 98,56% trở lên.

Đề án, phương án, kết quả lấy ý kiến cử tri đã được trình đến Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn và Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa thảo luận, biểu quyết tán thành chủ trương nhập xã, thành lập thị trấn đạt 100% so với số đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự.

Ngày 29/9/2023, tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thống nhất, quyết nghị tán thành chủ trương nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa (Nghị quyết số 444/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa).

Theo Đề án, nhập toàn bộ 6,53 km2 diện tích tự nhiên, 9.175 người của xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa. Sau khi nhập, thị trấn Thiệu Hóa có 17,21 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 28.352 người. Địa giới hành chính thị trấn Thiệu Hóa: Phía Đông giáp các xã: Thiệu Nguyên, Tân Châu, Thiệu Duy; phía Tây giáp các xã: Thiệu Phúc, Thiệu Vận; phía Nam giáp xã Thiệu Trung và huyện Đông Sơn; phía Bắc giáp các xã: Thiệu Long, Thiệu Công.

Thành lập thị trấn Hậu Hiền trên cơ sở toàn bộ 10,41 km2 diện tích tự nhiên, 12.061 người của xã Minh Tâm. Sau khi thành lập, thị trấn Hậu Hiền có 10,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.061 người. Địa giới hành chính thị trấn Hậu Hiền: Phía Đông giáp các xã Thiệu Phúc, Thiệu Vận và Thiệu Viên; phía Tây giáp các xã Thiệu Chính, Thiệu Hòa và Thiệu Toán; phía Nam giáp huyện Triệu Sơn; phía Phía Bắc giáp xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Vũ.

Sau khi nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền; huyện Thiệu Hóa có 24 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 02 thị trấn: Thiệu Hóa, Hậu Hiền và 22 xã: Tân Châu, Thiệu Chính, Thiệu Công, Thiệu Duy, Thiệu Giang, Thiệu Giao, Thiệu Hòa, Thiệu Hợp, Thiệu Long, Thiệu Lý, Thiệu Ngọc, Thiệu Nguyên, Thiệu Phúc, Thiệu Quang, Thiệu Thành, Thiệu Thịnh, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Viên, Thiệu Vũ.

Mời bạn đọc xem Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa:


Tuệ Văn