In bài viết

Cử tri ủng hộ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Bắc Hà, Lào Cai

(Chinhphu.vn) - Đa số cử tri ủng hộ việc sáp nhập xã Tà Chải với thị trấn Bắc Hà, thành lập đơn vị hành chính mới lấy tên là thị trấn Bắc Hà thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

14/03/2024 17:03
Cử tri ủng hộ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Bắc Hà, Lào Cai- Ảnh 1.

Thị trấn Bắc Hà

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, giai đoạn 2023-2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp (thị trấn Bắc Hà và xã Tà Chải thuộc huyện Bắc Hà).

UBND tỉnh Lào Cai đã tiến hành xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Bắc Hà.

Trong đó, sẽ sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn Bắc Hà và xã Tà Chải) thuộc huyện Bắc Hà để thành lập 01 đơn vị hành chính mới lấy tên là thị trấn Bắc Hà. Sau khi sắp xếp, huyện Bắc Hà giảm 01 xã, còn 18 xã, thị trấn.

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện phát phiếu lấy ý kiến cử tri ngày 01/3/2024.

Kết quả, tổng số cử tri tại các xã, thị trấn trong diện sáp nhập là 5.572 người; số cử tri đã lấy ý kiến là 5.432 người, đạt tỷ lệ 97,49%.

Số cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập và tên gọi của đơn vị hành chính mới là 5.113 người, đạt tỷ lệ 94,13%. Số cử tri không đồng ý với chủ trương sáp nhập và tên gọi của đơn vị hành chính mới là 319 người, đạt tỷ lệ 5,87%.

Mời bạn đọc xem Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Lào Cai:

Báo cáo