In bài viết

Cử tri ủng hộ thành lập thành phố Đông Triều, Quảng Ninh

(Chinhphu.vn) - Đề án thành lập các phường: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

11/03/2024 17:54
Cử tri ủng hộ thành lập thành phố Đông Triều, Quảng Ninh- Ảnh 1.

Thị xã Đông Triều

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các văn bản giao Sở Nội vụ và UBND thị xã Đông Triều tham mưu triển khai thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập các phường: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh và tổ chức lấy ý kiến cử tri bảo đảm theo quy định.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, hướng dẫn UBND thị xã Đông Triều thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân về Đề án; xây dựng kế hoạch; niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri; tổ chức họp HĐND cấp xã thông qua Đề án; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các nội dung hồ sơ Đề án.

UBND thị xã Đông Triều đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức lấy ý kiển cử tri từ ngày 11/01/2024 - 24/01/2024.

Kết quả, đối với việc thành lập 04 phường (Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều) có 12.731/13.030 cử tri, đạt 97,71% đồng ý.

Đối với việc thành lập thành phố Đông Triều, có 119.072/124.768 cử tri đạt 95,43% đồng ý.