In bài viết

Cử tri ủng hộ thành lập thành phố Phú Quốc

(Chinhphu.vn) – Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

10/08/2020 16:55

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, có 61.870/64.263 cử tri ủng hộ thành lập thành phố Phú Quốc, đạt 96,28%.

Về việc nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới, có 14.701/16.330 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 90,02%.

Về việc thành lập phường Dương Đông thuộc thành phố Phú Quốc, có 21.693/22.030 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,47%.

14.707/16.330 cử tri ủng hộ thành lập phường An Thới thuộc thành phố Phú Quốc, đạt tỷ lệ 90,06%.

Đa số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ủng hộ Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân các cấp đối với Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tại đây.

Tuệ Văn