In bài viết

Cử tri ủng hộ thành lập thị trấn Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh

(Chinhphu.vn) – Đông đảo cử tri ủng hộ Đề án thành lập thị trấn Nhân Thắng, thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

13/02/2023 16:34
Cử tri ủng hộ thành lập thị trấn Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh - Ảnh 1.

Một góc xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã triển khai xây dựng Đề án thành lập thị trấn Nhân Thắng, thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện xong quy trình lấy ý kiến cử tri theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ.

Cụ thể, tỉnh đã triển khai lấy ý kiến cử tri xã Nhân Thắng đối với Đề án.

Kết quả, có 6.853/6.881 cử tri tham gia bỏ phiếu, chiếm 99,59%.

Đề án đã được 6.824/6.881 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,17% trên tổng số cử tri.

Tuệ Văn