In bài viết

Cục Chính sách trả lời về chế độ trợ cấp một lần

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Minh Tuấn (tỉnh Khánh Hòa) sinh ngày 21/12/1963, nhập ngũ tháng 8/1985. Năm 2009 được bổ nhiệm chức vụ Phó Chỉ huy trưởng động viên, tuyển quân Ban Chỉ huy quân sự huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Tháng 7/2012 ông Tuấn được phong quân hàm Thượng tá.

17/06/2014 10:11

Ông Tuấn hỏi, tuổi phục vụ tại ngũ của ông có được tính theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam không? Nếu được nghỉ hưu ở thời điểm năm 2014 khi mới 51 tuổi, thì ông có được giải quyết chế độ theo Nghị định 21/2009/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trả lời như sau: 

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ quy định: Trường hợp đã được vận dụng thăng quân hàm cao hơn một bậc so với cấp bậc quân hàm cao nhất quy định của chức danh đang đảm nhiệm, nếu tổ chức không còn nhu cầu sử dụng, khi nghỉ hưu, đủ điều kiện thì được xét hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất tương ứng theo trần quân hàm quy định về chức danh của cấp có thẩm quyền quyết định ban hành mà sĩ quan đang đảm nhiệm, không tính theo cấp bậc quân hàm đã được vận dụng thăng cao hơn một bậc.

Căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với ý kiến trình bày, trần quân hàm cao nhất quy định của chức danh Phó Chỉ huy trưởng động viên, tuyển quân Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là Trung tá và hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc Trung tá là 51 tuổi. Do vậy, nếu năm 2014 ông Lê Minh Tuấn được cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu, thì không đủ điều kiện để xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP nêu trên.

 Chinhphu.vn