In bài viết

Cục Đường thủy nội địa đề xuất giảm lệ phí ra, vào cảng nội địa

(Chinhphu.vn) - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ GTVT) vừa đề xuất giảm 100% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa và tiếp tục giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa.

01/07/2022 17:37
Đề xuất giảm 100% lệ phí ra, vào cảng thủy nội địa - Ảnh 1.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề xuất phương án giảm phí, lệ phí đường thủy nội địa trong 6 tháng cuối năm 2022 - Ảnh minh họa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa hiện nay được quy định tại Thông tư 248/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa, bao gồm phí trọng tải, lệ phí vào, rời cảng bến thủy nội địa và phí trình báo đường thủy nội địa.

Năm 2022, Cục Đường thủy nội địa được giao thu phí, lệ phí 101 tỷ đồng. 

Trong đó, thu phí cảng vụ 86 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 18 tỷ, gồm 9 tỷ đồng nộp 10% theo Thông tư 248/2016/TT-BTC, 9 tỷ đồng nộp tiết kiệm chi thường xuyên theo Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định 2047/QĐ-TTg ngày 03/12/2021, bằng 100% số phải nộp theo chế độ; được để lại chi 68 tỷ đồng.

Thu phí đảm bảo hàng hải 4 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 4 tỷ đồng; không để lại chi. Thu lệ phí ra, vào cảng, bến 11 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước 11 tỷ đồng; không để lại chi.

Các cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục đều là đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, được ngân sách Nhà nước cấp bù do số thu phí được để lại không đủ chi hoạt động (số cấp bù từ NSNN năm 2022 đối với các cảng vụ thuộc Cục là 57 tỷ đồng).

Đối với phần thu, chi phí, lệ phí giao cho Cục Đường thủy nội địa triển khai trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền cho địa phương trên địa bàn TPHCM và tỉnh Quảng Ninh thì chỉ được tính tối đa bằng số thu phí được để lại sau khi trừ số tiết kiệm chi theo Quyết định 2047/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Phương án giảm phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm

Để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp do giá xăng dầu tăng cao, đồng thời đảm bảo cơ cấu thu, chi ngân sách từ nguồn thu phí được để lại và từ nguồn ngân sách cấp bù chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị cảng vụ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề xuất phương án giảm phí, lệ phí đường thủy nội địa trong 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, giảm 100% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa và tiếp tục giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa.

Đối với phí trình báo đường thủy nội địa, hiện nay, các đơn vị cảng vụ đã thực hiện giảm 50% mức thu phí trình báo đường thủy nội địa đến 30/6/2022 theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC. Vì vậy, Cục Đường thủy nội địa kiến nghị tiếp tục thực hiện quy định này cho 6 tháng cuối năm 2022.

Theo Thông tư 248/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, lệ phí ra, vào cảng, bến thuỷ nội địa đối với: Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10-50 tấn là 5.000 đồng/chuyến; phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 51-200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13-50 ghế: 10.000 đồng/chuyến.

Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 201-500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51-100 ghế: 20.000 đồng/chuyến; phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 501 tấn trở lên hoặc chở khách từ 101 ghế trở lên: 30.000 đồng/chuyến.

Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 1.001-1.500 tấn: 40.000 đồng/chuyến; Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 1.501 tấn trở lên: 50.000 đồng/chuyến.

Phí trình báo đường thủy nội địa áp dụng với: Tàu biển, thủy phi cơ là 100.000 đồng/lần; phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài: Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người là 50.000 đồng/lần.

PT