In bài viết

Cục thuế TPHCM phấn đấu đạt 100% dự toán

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào giải pháp đôn đốc các khoản nộp thuế giá trị gia tăng được gia hạn đến hạn nộp trong tháng 12, không để phát sinh nợ. Cục Thuế phấn đấu cả năm 2023 thu 323.600 tỷ đồng, đạt 100% dự toán pháp lệnh, bằng 96% so với cùng kỳ.

15/12/2023 16:22
Cục thuế TPHCM phấn đấu đạt 100% dự toán- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ảnh: Bộ Tài chính

Đây là một thông tin tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc với Cục thuế TPHCM ngày 14/12.

Phấn đấu đạt dự toán thu NSNN 2023

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Nam Bình cho biết, thu ngân sách 11 tháng đạt trên 292 ngàn tỷ đồng, đạt 90,3% dự toán pháp lệnh năm, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, tổng thu trừ dầu 11 tháng được 269,8 ngàn tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán pháp lệnh, bằng 95,9% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô 11 tháng đạt xấp xỉ 22,3 ngàn tỷ đồng, đạt 139,4% dự toán pháp lệnh năm, bằng 83,7% so với cùng kỳ.

Tổng thu lũy kế đến ngày 13/12/2023 đạt 294.295 tỷ đồng, đạt 90,95% dự toán pháp lệnh, bằng 87,3% so với cùng kỳ.

Kết quả thu một số khoản thu, sắc thuế cụ thể như sau: Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 thu được 173.927 tỷ đồng, đạt 89,6% dự toán pháp lệnh năm, bằng 99% so với cùng kỳ 2022.

Cục Thuế TPHCM cho biết thu phát sinh giảm so với cùng kỳ 2022 tại hầu hết các khu vực kinh tế. Cụ thể, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 10%, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 0,6%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 4,7%. Riêng khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 4,8% so với cùng kỳ. Trong đó thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bằng 108,4% so với cùng kỳ, thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng 97,3% so với cùng kỳ, thu thuế tiêu tụ đặc biệt (TTĐB) bằng 83,8% so với cùng kỳ.

Các khoản thu từ đất, thu tiền sử dụng đất lũy kế 11 tháng năm 2023 ước thu được 5.369 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán, bằng 44,7% so với cùng kỳ. Thu tiền thuê đất lũy kế 11 tháng thu được 4.818 tỷ đồng, đạt 96,4% dự toán, bằng 73,6% so với cùng kỳ.

Các khoản thu còn lại: Thuế TNCN lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 ước thu được 52.164 tỷ đồng, đạt 91,5% dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ. Thuế BVMT lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 thu được 5.158 tỷ đồng, đạt 51,6% dự toán, bằng 80,3% so với cùng kỳ. Lệ phí trước bạ lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 thu được 5.306 tỷ đồng, đạt 79,2% dự toán, bằng 69,2% so với cùng kỳ …

Ông Nguyễn Nam Bình cho rằng, tình hình thu NSNN 11 tháng chưa đạt kết quả như kỳ vọng với tổng số thu giảm 5,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính của việc số thu giảm so với cùng kỳ là do tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nhiều diễn biến khó lường, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm, chuỗi cung ứng chưa được phục hồi hoàn toàn, lạm phát tăng...khiến kinh tế trong nước khó khăn

Tuy nhiên trên tinh thần phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất,

"Cục Thuế sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào giải pháp đôn đốc các khoản nộp thuế giá trị gia tăng được gia hạn đến hạn nộp trong tháng 12, không để phát sinh nợ. Cục Thuế phấn đấu cả năm 2023 thu 323.600 tỷ đồng, đạt 100% dự toán pháp lệnh, bằng 96% so với cùng kỳ", ông Nguyễn Nam Bình nói.

Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 tăng 8,7%

Năm 2024, nhiệm vụ ngân sách năm 2024 của Cục Thuế Thành phố là 351.860 tỷ đồng, tăng 8,7% so với dự toán năm 2023 (tương ứng tăng 28.285 tỷ đồng). Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, ngay tại thời điểm hiện tại, Cục Thuế Thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thường xuyên của ngành, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 trong đó tập trung triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp quản lý thu. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao Cục Thuế TPHCM đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh rất khó khăn của năm 2023. Theo Bộ trưởng, TPHCM là đầu tầu kinh tế của cả nước, Cục Thuế TPHCM là Cục thuế lớn nhất của cả nước nên số thu NSNN của Cục Thuế thành phố có vai trò rất lớn đối với việc hoàn thành thu NSNN của cả nước. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, với thế và lực sẵn có, thời gian tới, Cục Thuế Thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với năm 2024, Bộ trưởng cho rằng, dự báo tình hình kinh tế- xã hội tiếp tục có nhiều khó khăn, do đó, đơn vị cần chủ động tham mưu cho Thành phố triển khai các giải pháp chống thất thu, tăng thu về NSNN.

Bộ trưởng lưu ý, Cục Thuế TPHCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường ứng dụng AI, vừa hỗ trợ công tác quản lý, vừa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường quản lý nợ thuế; đẩy mạnh ứng dụng hóa đơn điện tử; hoàn thuế GTGT kịp thời cho doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý cơ quan thuế chú ý mở rộng nguồn thu từ hoạt động thương mại điện tử. Theo Bộ trưởng 74 nhà cung cấp nước ngoài đã nộp số thuế gần 12 ngàn tỷ đồng. Với nhiều số liệu đưa ra doanh thu trên các sàn thương mại điện tử "Đây là thị trường tiềm năng để mở rộng cơ sở thu", Bộ trưởng nói.

Anh Minh