In bài viết

Cung cấp dịch vụ trung gian có được thực hiện khuyến mại?

(Chinhphu.vn) - Thương nhân cung ứng (kinh doanh) dịch vụ trung gian thanh toán hoặc sàn thương mại điện tử hoàn toàn có quyền thực hiện khuyến mại cho bất kỳ đối tượng khách hàng nào sử dụng/không sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc sàn thương mại điện tử của thương nhân cung ứng.

18/08/2022 10:20

Theo ông Nguyễn Ngọc Khánh (Hà Nội) tìm hiểu quy định tại Luật Thương mại và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì, các bên trung gian nếu thực hiện khuyến mại, chỉ có thể được khuyến mại cho dịch vụ trung gian thanh toán hay dịch vụ thương mại điện tử do mình cung cấp. Tuy nhiên, chưa có quy định rõ ràng về trường hợp khuyến mại của các bên trung gian.

Ông Khánh hỏi, người tiêu dùng không ký hợp đồng thuê dịch vụ với bên trung gian, vậy bên trung gian có quyền khuyến mại cho người tiêu dùng sử dụng dịch vụ qua các ứng dụng sàn thương mại điện tử, trung gian thanh toán của mình để mua hàng, thanh toán cho đơn hàng do các bên trung gian thiết lập hay không?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại đã quy định đối tượng thương nhân thực hiện khuyến mại gồm:

"a) Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật); 

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó". 

Như vậy, các thương nhân cung ứng (kinh doanh) dịch vụ trung gian thanh toán hoặc sàn thương mại điện tử hoàn toàn có quyền thực hiện khuyến mại cho bất kỳ đối tượng khách hàng nào sử dụng/không sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc sàn thương mại điện tử của thương nhân cung ứng (trong đó bao gồm cả người tiêu dùng có ký hoặc không ký hợp đồng thuê dịch vụ của thương nhân). 

Chinhphu.vn