In bài viết

Cung ứng vật tư cho bệnh viện ngoại tỉnh có khai thuế vãng lai?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Hải Yến làm việc tại Công ty TNHH TB Y tế Quang Trung, trụ sở tại TP. Đà Nẵng. Công ty chuyên cung ứng hóa chất, vật tư tiêu hao, sinh phẩm y tế cho các bệnh viện tại tỉnh Quảng Nam. Công ty không có trụ sở và không lắp đặt máy ở tỉnh này.

14/05/2019 08:02

Bà Yến hỏi, Công ty bà có phải là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai đối với việc bán hàng ngoại tỉnh tại tỉnh Quảng Nam theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC hay không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Tại Khoản 1a, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

a) Sửa đổi Điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp xi măng cho công ty B có trụ sở tại Hà Nội. Theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được công ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội. Hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho công ty B…”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH TB Y tế Quang Trung, địa chỉ tại 154 Quang Trung, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng có ký hợp đồng cung ứng hoá chất, vật tư tiêu hao, sinh phẩm y tế cho các bệnh viện tại tỉnh Quảng Nam, không có trụ sở và không lắp đặt máy tại tỉnh Quảng Nam và nếu theo hợp đồng quy định hàng hóa được giao từ kho hàng tại TP. Đà Nẵng đến các các bệnh viện tỉnh Quảng Nam thì Công ty không phải kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh tại tỉnh Quảng Nam.

Chinhphu.vn