In bài viết

Đã có nhà đất nơi khác, có được hỗ trợ tái định cư nữa không?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Quang Mỹ sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại xã Minh Đức, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông mua một thửa đất ở và có xây dựng nhà ở, các công trình phụ trợ trên thửa đất tại xã Phúc Thuận, TP. Phổ Yên để cuối tuần vào nghỉ dưỡng.

07/02/2023 15:02

Thửa đất của gia đình ông Mỹ có 400 m2 là đất ở nông thôn. Nay TP. Phổ Yên thu hồi đất và gia đình ông không còn đất ở trên địa bàn xã Phúc Thuận nữa.

Ông Mỹ có nộp đơn đề nghị giao đất tái định cư thì UBND Thành phố trả lời, ông không đủ điều kiện, do gia đình không có hộ khẩu tại xã Phúc Thuận và chỉ cuối tuần vào nghỉ dưỡng, không phải ở liên tục.

Theo ông Mỹ tìm hiểu Điều 79 Luật Đất đai và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì gia đình ông đủ điều kiện được giao đất tái định cư, pháp luật không quy định phải có khẩu thường trú tại nơi có đất và không cấm người dân được sở hữu nhiều nhà ở tại nhiều tỉnh thành.

Ông Mỹ hỏi, với trường hợp nêu trên, gia đình ông có đủ điều kiện được giao đất tái định cư hay không? UBND Thành phố trả lời như vậy có đúng không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi của ông Mỹ là trường hợp cụ thể, do không có hồ sơ kèm theo nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể.

Quy định của pháp luật đất đai hiện hành về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

Tại Khoản 1 Điều 86 Luật Đất đai đã quy định: "Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi".

Tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: "Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở".

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Nguyên để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn