In bài viết

Đã lập hồ sơ giải quyết hỗ trợ cho ông Lê Khắc Linh

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Khắc Linh (Bình Dương) làm đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng đến nay ông và một số người dân xung quanh vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

25/01/2022 14:02

Gia đình ông Linh bị nhiễm COVID-19, đã báo cho chính quyền địa phương, có quyết định cách ly và hoàn thành cách ly, tuy nhiên cũng không thấy có hỗ trợ. Ông Linh mong được trợ giúp từ cơ quan có thẩm quyền.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Theo kết quả xác minh từ Ban Thương binh - Xã hội phường Dĩ An, TP. Dĩ An, trường hợp của ông Linh đã lập hồ sơ và đã được giải quyết hỗ trợ đối với người lao động tự do bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. 

Đề nghị ông Linh liên hệ trưởng khu phố nơi đang cư trú để được thông báo nhận hỗ trợ.

Chinhphu.vn