In bài viết

Đà Nẵng: Bà Nguyễn Thị Bông liên hệ phường Hòa Xuân để nhận hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Ngày 18/7/2021, gia đình bà Nguyễn Thị Bông (TP. Đà Nẵng) đi cách ly tập trung đến ngày 29/7/2021 hoàn thành cách ly tập trung, sau đó bà đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp cho người con dưới 16 tuổi nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được khoản trợ cấp này trong khi gia đình khác phường đi cách ly về đã nhận được tiền.

02/12/2021 08:02

Bà Bông liên hệ phường Hòa Xuân thì được trả lời hồ sơ của con bà đã được chuyển đến UBND quận Cẩm Lệ, bà gửi mail đến quận hỏi cũng chưa nhận được câu trả lời. Bà Bông hỏi, thời gian giải quyết hồ sơ hỗ trợ do đi cách ly là bao lâu?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Hồ sơ của bà Bông đã gửi về thành phố, tuy nhiên có một số nội dung trong hồ sơ chưa đảm bảo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn quận bổ sung hồ sơ. Hiện quận đã bổ sung hồ sơ và quyết định hỗ trợ. Đề nghị bà Bông liên hệ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận và UBND phường để được nhận hỗ trợ.

Chinhphu.vn