In bài viết

Đã nhận hỗ trợ hộ kinh doanh có được nhận thêm hỗ trợ khác?

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Huỳnh Châu đứng tên giấy đăng ký hộ kinh doanh. Hiện bà đang mang thai và đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ lên UBND phường 1, TP. Bạc Liêu, tuy nhiên bà chỉ được hưởng chính sách của hộ kinh doanh, mà không có chính sách dành cho người đang mang thai (hỗ trợ thêm 1 triệu đồng). Bà Châu hỏi, như vậy có đúng không?

10/09/2021 08:02

Chồng bà Châu là lao động tự do, cùng làm trong hộ kinh doanh với bà nhưng không giao kết hợp đồng lao động. Chồng bà đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long và chưa đăng ký tạm trú tại Bạc Liêu (nhưng có đăng ký kết hôn hợp lệ), vậy chồng bà có được hưởng chính sách cho lao động không có hợp đồng bị mất việc làm hay không?

UBND TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trả lời vấn đề này như sau:

Qua kiểm tra, xác minh thì hộ bà Trần Huỳnh Châu đang kinh doanh tiệm bánh, có giấy đăng ký hộ kinh doanh.

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trong đó tại Phần II Mục 9 Hỗ trợ kinh doanh thì đối với hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, với mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh và không có nêu thêm nội dung hỗ trợ nào khác.

Theo quy định trên thì hộ bà Trần Huỳnh Châu đủ điều kiện được hỗ trợ hộ kinh doanh với mức là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh và không có hỗ trợ thêm do đang mang thai.

Về trường hợp của chồng bà Châu, gia đình bà Châu đã hưởng chính sách theo hộ kinh doanh thì chồng bà cũng là thành viên trong hộ, do đó chồng bà Châu không thể làm hồ sơ lao động tự do để được hưởng hỗ trợ riêng.

Qua phân tích và giải thích thì bà Châu hoàn toàn thống nhất và không có thắc mắc nào khác.

Chinhphu.vn