In bài viết

Đã tạm dừng giải quyết chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116

(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Dương Thị Băng Châu (Hà Nội) đã làm hồ sơ hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP cho cán bộ nhân viên từ tháng 11/2021. Các đồng nghiệp của bà Châu đã nhận được, nhưng đến nay bà chưa nhận khoản hỗ trợ này. Bà Châu đề nghị cơ quan BHXH kiểm tra thông tin về khoản trợ cấp của bà.

01/04/2022 08:02

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 1/10/2021 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bà Dương Thị Băng Châu đang làm việc tại Công ty CN Xây lắp và Cung ứng vật tư thiết bị - Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, tham gia BHXH tại quận Ba Đình từ tháng 1/2016 đến nay.

Ngày 13/10/2021, Công ty nộp hồ sơ thanh toán (đợt 1) cho tổng số 7 lao động, trong đó có 6 lao động đã được giải quyết hỗ trợ, còn 1 lao động là bà Dương Thị Băng Châu chưa được giải quyết do thông tin mã tài khoản ngân hàng chưa đúng, BHXH quận Ba đình đã chủ động thông báo đến Công ty để nộp lại hồ sơ, nhưng đến ngày 7/3/2022, Công ty mới gửi công văn đề nghị giải quyết cho bà Châu do sai sót trong lập danh sách.

Tuy nhiên, ngày 24/12/2021 BHXH Việt Nam đã Công văn số 4288/BHXH-CSXH báo cáo và xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận đề nghị hưởng và kinh phí thực hiện hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, trong đó ghi rõ từ ngày 23/12/2021 BHXH Việt Nam tạm dừng giải quyết và chi trả hỗ trợ người lao động.

Chinhphu.vn